You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
tutorial

Informacje dodatkowe o stacjach do wypożyczania rowerów

Zasilanie energią słoneczną lub elektryczną

Stacje zaprojektowane są w sposób umożliwiający ich użytkowanie bez konieczności połączenia z siecią. Stacje zasilane są poprzez akumulator, który ładowany jest energią słoneczną. Stacie BSS z rowerami hybrydowymi lub rowerami typu e-bike wymagają podłączenia do sieci.

Wysoka elastyczność

Oferujemy zróżnicowane konfiguracje stacji. Możemy dostosować rozwiązania do twoich preferencji cenowych oraz docelowego położenia stacji. Stacje mogą być montowane na podstawie w formie stalowej płyty lub mogą być połączone bezpośrednio z wyrównanym terenem.

System modułowy

Stacje składają się z modułów wyposażonych w zamki, jednostkę CPU, akumulator oraz interfejs użytkownika (ekran dotykowy LCD). Moduł zamków może obsługiwać od 1 do 6 zamków. Moduły można łączyć tak, aby utworzyć stacje o różnej długości i konfiguracji.